Biélorussie

Strzeminski, Władysław
(Biélorussie, 1893 – Pologne, 1952)